Hur ser din situation ut?

Vi anpassar enkäten enligt svaren.

Hur ser din situation ut?

Uppgifter om dig

Uppgifterna är anonyma och utnyttjas i vetenskaplig forskning vid DigiConsumers-partneruniversitet*.

Vilken av följande åldersgrupper hör du till?
Är du…?

* Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet och Vasa universitet.