logo QUIZ

Har du pratat om pengar med din partner? Är ni på samma våglängd om användning av pengar eller sparande?

Ibland kan det vara svårt att prata om pengar och ekonomi, speciellt om man inte vet hur ens partner förhåller sig till saken. Denna enkät hjälper till med att inleda diskussionen.

Enkäten besvaras anonymt. Svaren hanteras konfidentiellt och enskilda svar kan inte identifieras bland resultaten. Enkäten genomförs av forskningsprojektet DigiConsumers som söker lösningar för att förbättra ungas och unga vuxnas ekonomiska kompetens, särskilt i digitala miljöer.

Läs mer om dataskyddsbeskrivningen